Tuotteemme

Tarjoamme sijoitusyrityksillemme kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä mm. seuraavin keinoin:

  • Liikeidean täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen
  • Yritystoiminnan rahoituksen järjestäminen
  • Mahdollisuuksien mukaan tilaratkaisut ja tarvittavan välineistön hankinta
  • Liiketoimintaosaamisen tarjoaminen ja mahdollinen hallitustyöskentely
  • Yrityksen jokapäiväisen toiminnan organisointi, mm. yrityksen sisäiset henkilöstöratkaisut ja haettavat ulkopuoliset palvelut
  • Operatiivinen työnteko, mm. myynti- ja markkinointitoiminnot
Jokaisen yrityksen tarpeet ovat yksilöllisiä. Siksi myös tarjoamamme tuotekokonaisuudet räätälöidään aina yrityskohtaisesti!